W wyniku audytu rządów poprzedniej ekipy sporządzono dziesiątki zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kilka śledztw już się rozpoczęło.

Wśród śledztw, które już wszczęto znajduje się m.in. śledztwo w związku z zawiadomieniem Kancelarii Prezydenta w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy publicznych oraz przywłaszczenia rzeczy ruchomych z Rezydencji Prezydenckiej w Klarysewie. Oprócz tego m.in. z zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych wskutek bezpodstawnego wydatkowania środków publicznych przy wykonywaniu zamówienia „Wdrożenie usług informatycznych w systemie informatycznym”, z zawiadomienia Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie ujawnienia przez funkcjonariuszy SKW informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes m.in. MON i SKW czy też z zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA.

Łącznie takich śledztw jest 9. Prowadzone są one „w sprawie”, co oznacza, że póki co nikomu nie postawiono zarzutów. Oprócz tego prowadzonych jest sześć postępowań sprawdzających m.in. w związku z z zawiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi z Grupy PKP.