foto: Flickr.com

Prokuratura Krajowa w liście do Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, poinformowała że złożony zostanie wniosek o warunkowe zwolnienie Zygmunta Miernika po upływie połowy kary, czyli już 2 stycznia 2017 r.

Zygmunt Miernik, zasłużony opozycjonista, 5 czerwca 2013 w proteście przeciwko przedłużającemu się procesowi Czesława Kiszczaka rzucił w sędzię tortem. Dwa dni później usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej w czasie pełnienia obowiązków. W chwili obecnej odsiaduje karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwróciło się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro z apelem o wszczęcie z urzędu postępowania ułaskawiającego wobec Zygmunta Miernika i wstrzymania wykonania kary.

Prokuratura w piśmie zwrotnym stwierdziła, że: kara 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzona Zygmuntowi Miernikowi za przypisany mu występek budzi wątpliwości, gdyż odbierana jest jako nadmiernie surowa w kontekście całokształtu okoliczności podmiotowych i przedmiotowych sprawy.

Stwierdzono, że nie znaleziono podstaw do wniesienia kasacji na korzyść skazanego, ale zdecydowano się na wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia połowy kary. Mogłoby to nastąpić 2 stycznia 2017 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.