Partia Razem

Prokuratura Krajowa negatywnie zaopiniowała wniosek złożony przez prezesów Stowarzyszenia Koliber i Młoda Prawica, uznając, że nie ma podstaw do delegalizacji Partii Razem.

„Rozpoznając wniosek o delegalizację Partii Razem, Prokuratura Krajowa dokonała skrupulatnej analizy jej celów i działalności. Obejmowała ona oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli. Zapoznano się również z ogólnodostępnymi publikacjami zawierającymi stanowiska prezentowane w imieniu tego ugrupowania, a dotyczące m.in. kwestii historycznych” – czytamy w komunikacie.

Zdaniem prokuratury „analiza nie dostarczyła podstaw do stwierdzenia, że cele lub działalność Partii Razem prowadzą do naruszenia art. 13 Konstytucji”. Zgodnie z tym przepisem zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

„Przeanalizowane materiały Partii Razem zawierają wręcz potępienie i dezaprobatę dla działań reżimów totalitarnych”. W komunikacie napisano, że „pojawiające się w przestrzeni publicznej jednostkowe wypowiedzi osób deklarujących się jako członkowie Partii Razem nie mogą być natomiast uznane za działalność partii jako całości i nie pozwalają na przyjęcie, że ich autorzy – w imieniu partii – dają wyraz swojej akceptacji totalitarnych metod i praktyk działania wynikających z totalitarnych ideologii”.

Według Prokuratury „brak jest podstaw do skierowania przez Prokuratora Generalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii politycznej Partia Razem, o co wnosili prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Pawica”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here