Już ponad dwie dekady trwa spór pomiędzy politykami i wyborcami usytuowanymi na klasycznej osi prawica-lewica, o to kto najlepiej będzie rządził naszym krajem. Jednak jak głosi ludowe porzekadło „gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”. I nie inaczej jest w tym przypadku. Najdłużej władzę w naszym kraju sprawuje wcale nie partia prawicowa bądź lewicowa tylko centrowy PSL. 

Może się wydawać zdumiewające, zważywszy, że partia chyba nigdy nie miała poparcia większego niż 8%, a najczęściej balansuje na granicy progu wyborczego. Pomimo tego że najczęściej łapie się do Sejmu, przekraczając ten magiczny próg wyborczy 5%, jednak ani razu nie wygrała wyborów! Nigdy nawet nie była temu bliska. Jak to się dzieje w takim razie, że utrzymuje się najdłużej u władzy spośród wszystkich partii od czasów Okrągłego Stołu”? Ponieważ ma największą „zdolność koalicyjną”. Jest w stanie wejść w koalicję chyba z każdą partią na polskiej scenie politycznej i w tym właśnie tkwi tajemnica jej sukcesu – w jej olbrzymiej elastyczności. Także sam program partii jest na tyle elastyczny ( złośliwi powiedzieliby – niedoprecyzowany ), że pozwala na różne wizje rozwoju Polski i rządy razem zarówno z ugrupowaniami prawicowymi jak i lewicowymi. Przypomnijmy, że PSL współtworzyło rząd w latach 1993-1997 razem z SLD, potem 2001-2003 z SLD i UP i w końcu od 2007 do dziś współrządzi razem z PO. Do dnia dzisiejszego daje to razem 12 lat. To dłużej nawet od SLD które rządziło „zaledwie” dwie kadencje. PSL jest u władzy już czwartą. W latach 1993-1995 jej ówczesny lider, Waldemar Pawlak, nawet dwukrotnie sprawował urząd premiera.

Warto dodać także, że pod względem liczby członków to właśnie PSL jest największą partią polityczną w Polsce! Zrzesza dokładnie 124 000 osób. To więcej niż liczba członków PO, PiS i SLD razem wziętych! Złośliwi powiadają, że jedyną grupą wyborców PSL są … członkowie tej partii. A biorąc pod uwagę liczbę jej członków + liczebność ich rodzin, to by nieco tłumaczyło jej poparcie zawsze powyżej progu wyborczego. Program partii jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców wsi. Co by nie mówić to dosyć mały i niezbyt liczny elektorat, więc może rzeczywiście już sama liczebność członków PSLu tak ciągnie tę partię w sondażach??