Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Radni z gminy Abramów w województwie lubelskim już na pierwszej sesji rady 1 grudnia, podjęli uchwałę o podwyżce swoich diet o 300%. Dotąd za każde posiedzenie rady otrzymywali 110 złotych, a po zmianach będzie to 400 złotych miesięcznie.

Inauguracyjną sesję 15 osobowej Rady Gminy Abramów zwołano na 1 grudnia. Jednym z pierwszych punktów obrad była sprawa podwyższenia poborów radnych. W poprzedniej kadencji, radni otrzymywali po 110 złotych za każde posiedzenie, a teraz będzie to 400 złotych miesięcznie. Informacje, które podał „Dziennik Wschodni”, zostały potwierdzone przez wójta Abramowa. Artur Chomiuk tak komentuje sprawę: „Rzeczywiście radni podjęli taką uchwałę. Skoro tak przegłosowano, to ja muszę wykonać ustalenia rady”. 

Przedstawicielka Urzędu Gminy Abramów,  Barbara Komsta dodaje: Większy ryczałt otrzymali także sołtysi, którzy wezmą za udział w sesji 100złotych– jeżeli zostaną zaproszeni i wezmą udział w posiedzeniu. W poprzedniej kadencji otrzymywali 60 złotych.

W poprzedniej kadencji, radni zbierali się 39 razy czyli około 10 razy na rok.