Dwa dni temu radni z Nowego Targu przyjęli uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej. W referendum połączonym z wyborami prezydenckimi, za likwidacją formacji opowiedziało się również 70% głosujących.

Przed głosowaniem odbyła się bardzo burzliwa debata na ten temat. Danuta Wojdyło, której nie podoba się pomysł likwidacji Straży Miejskiej mówiła:

Nie dajmy się tak łatwo pozbawić bezpieczeństwa w mieście.

Pomysł został krytycznie oceniony również przez wojewódzkiego komendanta policji, gdyż likwidacja Straży Miejskiej przysporzy dodatkowych obowiązków właśnie policjantom.

Trzeba uszanować wolę mieszkańców – odpowiadał Gabriel Samolej, nawiązując do konsultacji społecznych.

Głos zabrali również przedstawiciele Stowarzyszenia „Wolnościowe Podhale”, którzy doprowadzili do referendum w tej sprawie.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 13 radnych, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Likwidacja Straży Miejskiej ma nastąpić do końca listopada.