Instytut analityczny Chatham House w Londynie przeprowadził badania, które wykazały, że 55% obywateli z dziesięciu państw europejskich, w tym również z Polski, uważa, że dalsza imigracja z krajów, które są w większości muzułmańskie, powinna być wstrzymana – czytamy na ndie.pl.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy dziesięciu europejskich krajów – Belgii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski. Respondentów poproszono o odpowiedź na pytanie, czy zgadzają się z twierdzeniem, że „migracja z krajów, gdzie dominuje ludność muzułmańska, powinna zostać zatrzymana”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 10 tys. osób.

Wyniki pokazują, że 55% mieszkańców Europy opowiada się za zakazem imigracji z krajów muzułmańskich. Największy odsetek osób, które zgodziły się z powstrzymaniem imigracji, wystąpił wśród Polaków. Za wprowadzeniem zakazu imigracji zagłosowało ponad 70% Polaków i jest to najwyższy wynik. Najniższy wskaźnik „antyimigrancki” stwierdzono w Hiszpanii 41% i Wielkiej Brytanii 47%.

„Nasze wyniki pokazują, że ogólne niezadowolenie migracją z krajów muzułmańskich nie ogranicza się do elektoratu Trumpa w USA, ale jest zakrojone na znacznie szerszą skalę” – czytamy w komunikacie brytyjskiego instytutu.