800px-Flag_of_the_United_Nations.svg
Źródło: www.commons.wikimedia.org

Komisja Praw Człowieka ONZ na swoim ostatnim posiedzeniu obradowała: czy aborcja i eutanazja to prawa człowieka.

ONZ planuje zmienić jeden z zapisów znanego Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich. Oznacza to, że jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych uzna, że aborcja i eutanazja to prawa człowieka – bez większych problemów będzie można zabijać osoby, które są chore czy niedołężne włącznie z dziećmi nienarodzonymi.

 Pakiet o którym mowa  podpisany został w latach 60 ubiegłego wieku i był odpowiedzią na liczne zbrodnie nazistów. Owa poprawka dotknie „praw człowieka” i umożliwi przypisywanie ludziom kategorii, która później może zostać stracona!

Podczas obrad Komisji obecne były grupy pro-life, jednak to przedstawiciele grup popierających wszechobecną śmierć w dzisiejszym świecie przekonywali Komisję, że życie ludzkie jest sprawą bardzo otwartą i indywidualną. Ponadto, uważają oni, że państwo nie powinno narzucać kwestii światopoglądowych oraz wizji filozoficznych ludziom. Warto również zaznaczyć, że przedstawiciele popierający ową poprawkę mieli nie limitowany czas na zaprezentowanie swojego stanowiska, a środowiska popierające życie ludzkie na wystąpienie mieli 2 min.!

Wydawałoby się, że potężne międzynarodowe lobby, które chciałoby zezwolić wszystkim na wszystko byle by na tym zarabiać nie będzie w stanie namówić do swoich planów ONZ. Najgorsze jest jednak to, że tym razem problem dotyka rzeczy najważniejszej na świecie – życia ludzkiego!