Agencja RIA Novosti informuje, że deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej przedstawili Dumie projekt ustawy o uznaniu Rzezi Wołyńskiej za ludobójstwo. 

Duma Państwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej składa wyrazy szczerego współczucia narodowi polskiemu w związku z tragedią narodową i solidarności z Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej w kwestii uznania zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu za ludobójstwo. Obecne oświadczenie Dumy Państwowej ma na celu bronienie prawdy o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jej bohaterach i ofiarach – piszą w projekcie ustawy rosyjscy deputowani.

Zdaniem pomysłodawców przyjęcie ustawy nie tylko przysłuży się prawdzie historycznej, ale może być fundamentem dla poprawy stosunków polsko-rosyjskich.