Czyżby był to już koniec marzeń o partii, która wybawi Polskę spod „dyktatury PiS-u”? Nachodzą informacje o poważnym rozłamie w ugrupowaniu Ryszarda Petru.

Rozłamowcy uważają, że .Nowoczesna podczas tworzenia lokalnych struktur odeszła od swoich ideałów. Około 200 działaczy ugrupowania z Poznania, Lublina, Opola i Bydgoszczy zamierza utworzyć Polską Partię Centro-Demokratyczną. Sam Petru twierdzi, że o rozłamie nic nie wie.

Póki co rozłamowcy założyli na Facebooku grupę inicjatywną. Jeden z działaczy z Poznania mówi wprost, że chce „być w partii obywatelskiej, a nie rządzonej odgórnie z Warszawy”. Wśród członków grupy znaleźli się m.in. niektórzy pierwsi pełnomocnicy .Nowoczesnej, tworzący w przeszłości jej lokalne struktury.

Mówiąc o tym, że partia Petru odeszła od swoich ideałów, podają przykład Poznania czy Lublina. W pierwszym przypadku lokalne struktury tworzy Łukasz Goździor, kojarzony w przeszłości z byłym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym. W Lublinie natomiast struktury zostały „opanowane” przez małżeństwo Burych i pracowników szkoły, w której małżeństwo ma udziały. We władzach zabrakło natomiast kandydatów .Nowoczesnej z czołowych miejsc.

Niektórzy rozłamowcy utrzymują, że o całej sprawie informowali władze centralne. Sam Petru twierdzi, że o rozłamie nic nie wie i żadnych listów nie otrzymał. Dodał, że informacje o rozłamie mogą pochodzić od rozżalonych osób, które nie zostały przyjęte do partii.