foto: PlatformaRP (Flickr.com / CC by SA 2.0)

W rządzie Ewy Kopacz zatrudnionych jest aż 89 wiceministrów w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu. To ewenement na skalę światową.

Najwięcej sekretarzy i podsekretarzy stanu zatrudniono w Ministerstwie Finansów – ośmiu. Po siedmiu pracuje w Kancelarii Premiera i Ministerstwie Infrastruktury. W resorcie środowiska, gospodarki, zdrowia, spraw zagranicznych i pracy zatrudnionych jest po 6 urzędników w randze sekretarza lub podsekretarza stanu. W Ministerstwie Administracji jest ich 5, a w Ministerstwie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Skarbu Państwa i Edukacji Narodowej po 4. Ostatnie cztery resorty – Nauki, Sportu, Kultury i Rolnictwa zatrudniają po trzy osoby. Łącznie daje nam to 89 wiceministrów.

Osoby te co miesiąc otrzymują pensje w wysokości od 10 do 15 tys. złotych.

Warto dodać, że we Włoszech uznawanych za kraj przesadnie zbiurokratyzowany do niedawna wiceministrów było zaledwie 34. W Niemczech natomiast 51.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.