23 kwietnia 2020 roku każdy burmistrz, prezydent oraz wójt w Polsce otrzymał maila z prośbą o wysłanie spisu wyborców wraz z szczegółowymi danymi. Samorządowcy wielu miast i wsi odmówili ich przesłania, a część postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Samorządowcy sprzeciwiają się przesłaniu danych

Zgodnie z decyzją rządu Poczta Polska ma poczynić przygotowania do zbliżających się wyborów korespondencyjnych. W tym celu samorządowcy otrzymali w nocy maila z prośbą o przesłanie danych mieszkańców. Jednak wiadomość wzbudziła wątpliwości wśród wielu burmistrzów i wójtów. Prezydenci uważają, że nie ma podstawy prawnej by udostępnić Poczcie Polskiej danych mieszkańców. Taką postawę reprezentują między innymi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Warszawy Rafał Trzaskowski, którzy oficjalnie podzielili się swoją opinią w mediach społecznościowych.

Przepisy na oficjalnej stronie

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie, które otrzymali samorządowcy powinni oni udostępnić dane Poczcie Polskiej. Część tego pisma brzmiała:

„Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S. A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)”.

Swoją opinię wyraził również rzecznik sądu Piotr Müller. Twierdził, że działania jakie podejmują obecnie samorządowcy powodują odebranie praw wyborczych wielu obywatelom. Według rzecznika takie praktyki utrudniają uzupełnienie rejestru, który sporządza Poczta Polska, co jest skrajnym łamaniem prawa.

Całość ustawy możemy znaleźć na oficjalnej stronie Dzienniku Ustaw, która jest najważniejszym polskim dziennikiem urzędowym oraz jedynym oficjalnym źródłem poznania powszechnie obowiązującego prawa.

Samorządowcy odmówili przekazania danych głównie ze względu na brak podpisu na piśmie, które otrzymali. Poczta Polska ponownie przesłała do burmistrzów i wójtów pismo tym razem opatrzone podpisem elektronicznym. Ponadto dodano pouczenie w którym premier informuje, że od decyzji nie przysługuje odwołanie. Jednakże samorządowcy mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 14 dni roboczych.