Silver Tsunami – taka nazwa została przyjęta do określenia pracownika dojrzałego. Według statystyk pokolenie osób 50+ stanowi coraz większy udział na rynku pracy.  Czy warto zatrudniać takich pracowników? Czy przynosi to korzyści dla przedsiębiorców i gospodarki?

Obecnie na rynku pracy spotykają się 4 pokolenia:

  • Przedstawiciele generacji Z, urodzeni po roku 1994, którzy stawiają swoje pierwsze zawodowe kroki na szczeblach kariery
  • Generacja Millenialsów, czyli osób urodzonych pomiędzy 1980 a 1994 rokiem, którzy swoje pierwsze doświadczenia zawodowe mają już za sobą i angażują się w interesującą ich pracę
  • Pokolenie X, czyli ludzie urodzeni w latach 1965-1979, którzy są lojalni wobec pracodawców i starają się najczęściej utrzymać swoje stanowisko aż do emerytury
  • Baby Boomers, czyli ci, którzy na świat przyszli między 1946 a 1964 rokiem życia, pracownicy posiadający najwięcej doświadczenia oraz zaangażowania

34% – tyle wynosi liczba osób aktywnych zawodowo pomiędzy 50 a 64 rokiem życia. Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zatrudniania starszych pracowników. Liczba ta jednak rokrocznie wzrasta. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2050 roku pokolenie Baby Boomers ma stanowić aż 45% populacji Polski. Pracodawcy zatem muszą zadać sobie pytanie – jak wykorzystać w pełni potencjał zawodowy dojrzałych pracowników?

Żadna gospodarka na świecie nie jest w stanie sobie pozwolić na zjawisko masowej utraty ludzkiego potencjału spowodowanego wiekiem pracowników. Obecnie z ponad 16 milionów aktywnych zawodowo Polaków więcej niż 25% ma powyżej 50 lat. Jaką gospodarkę stać zatem na to, ażeby wykluczać ¼ wykwalifikowanych specjalistów? Ludzie w obecnych czasach zachowują dobrą kondycję zdrowotną dłużej niż kiedyś. Dla wielu wiek przestał być ograniczeniem dla aktywności zawodowej.

Dyskryminacja ze względu na wiek

Osoby powyżej 50 roku życia stereotypowo postrzegane są przez osoby rekrutujące. Jak się okazuje, aż 56% osób z pokolenia Baby Boomers spotkało się z przejawami dyskryminacji podczas procesów rekrutacyjnych. 17% pracodawców twierdzi, iż w ciągu ostatnich dwóch lat nie zatrudniła żadnej osoby powyżej 50 roku życia. Wielu pracodawców pomija ich kandydatury i stara się przyciągnąć tych najmłodszych. Często postrzega się, iż pokolenie to ma problemy z przyswajaniem wiedzy i nowymi technologiami. Nie mieli oni bowiem styczności z zaawansowaną technologią od najmłodszych lat.

Okazuje się jednak, że stereotypowe myślenie nie zawsze oddaje rzeczywistość. Okazuje się bowiem, że obecny silvers jest bardzo aktywny na rynku pracy. Osoby te ciągle się czegoś uczą. Wejście w erę multimediów łatwe dla nich nie było, ale wiele osób z chęcią zdobywa tę wiedzę. Wzrosło u nich zainteresowanie technologią, a liczba Polaków 50+ posiadających smartfona wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat z 13% do 35%. Znacząca większość z nich są to ludzie doskonale wykształceni, posiadający wiedzę i doświadczenie. Pokolenie Silver Tsunami w Polsce nieustannie dostosowuje się do zachodzących zmian, starając się nadążyć za stale rozwijającym się światem. Osoby te dobrze dogadują się z młodszymi pracownikami i potrafią zbudować wśród nich autorytet. Posiadają oni ogromny potencjał wiedzy, który może zostać wykorzystany w wielu sektorach gospodarki.

 

 

 

Przeczytaj także o następstwach kryzysu w Wenezueli tutaj: https://parezja.pl/wenezuela-kryzys-zmusza-matki-do-porzucania-dzieci/