Wieżowce i bloki wchodzące w skład spółdzielni mieszkaniowej