chlebowskiZbigniew Chlebowski, znany bardziej jako „Zbycho” z afery hazardowej jest prezesem spółki, która w ramach państwowego kontraktu zarobiła 117 000 000 złotych.

W roku 2013 Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon”, wygrało przetarg na dostawę 330 wagonów organizowany przez PKP Cargo. Zamówienie opiewało na kwotę 117 000 000 złotych. Tuż przed podpisaniem kontraktu, prezesem spółki został… znany z afery hazardowej Zbigniew Chlebowski. Jak podają media w marcu 2013, Chlebowski spotykał się ze Zbigniewem Rynasiewiczem. Rynasiewicz został trzy miesiące później sekretarzem stanu Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kontrakt na zakup wagonów podpisano we wrześniu 2013 roku a więc trzy miesiące po tym, jak Rynasiewicz został sekretarzem stanu w ministerstwie.