foto: strazgraniczna.pl

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzonych w ostatnich dwóch dniach, zatrzymali 17 obcokrajowców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

Wśród zatrzymanych w wyniku kontroli przeprowadzonych od 14 do 15.02.18 r. jest obywatel Ukrainy, który wizę otrzymaną w celu podjęcia pracy w Polsce wykorzystał, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadana przez niego wiza została unieważniona.

Ponadto zatrzymano także 7 obywateli Indii,3 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji, 2 obywateli Mołdawii oraz obywatela Kirgistanu – cudzoziemcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu. 6 obywateli Indii do czasu zakończenia postępowania przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, natomiast wobec kolejnego obywatela Indii oraz obywatela Ukrainy zastosowano środki alternatywne do detencji w postaci nakazu przebywania w miejscu wyznaczonym oraz regularnego zgłaszania się do wskazanej placówki Straży Granicznej.

Kolejnego cudzoziemca – obywatela Jordanii zatrzymano w związku z usiłowaniem oraz nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że mężczyzna posiada ważny tytuł pobytowe na terytorium UE, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.