Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzonych w ostatnich dwóch dniach, zatrzymali 17 obcokrajowców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

Wśród zatrzymanych w wyniku kontroli przeprowadzonych od 14 do 15.02.18 r. jest obywatel Ukrainy, który wizę otrzymaną w celu podjęcia pracy w Polsce wykorzystał, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadana przez niego wiza została unieważniona.

Ponadto zatrzymano także 7 obywateli Indii,3 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji, 2 obywateli Mołdawii oraz obywatela Kirgistanu – cudzoziemcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu. 6 obywateli Indii do czasu zakończenia postępowania przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, natomiast wobec kolejnego obywatela Indii oraz obywatela Ukrainy zastosowano środki alternatywne do detencji w postaci nakazu przebywania w miejscu wyznaczonym oraz regularnego zgłaszania się do wskazanej placówki Straży Granicznej.

Kolejnego cudzoziemca – obywatela Jordanii zatrzymano w związku z usiłowaniem oraz nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że mężczyzna posiada ważny tytuł pobytowe na terytorium UE, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.