Świadectwo energetyczne budynku (a właściwie świadectwo charakterystyki energetycznej) to dokument, zawierający staranny opis całkowitego zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. Zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych obiektu. Każdy dom wybudowany lub poddany modernizacji po roku 2009 musi posiadać taką charakterystykę.

Świadectwo energetyczne budynku– przepisy

Efektywność energetyczna budynku oznacza jego właściwości, mające wpływ na zużycie energii niezbędnej do jego użytkowania. Świadectwo energetyczne zawiera ocenę izolacji cieplnej przegród budynku. Poza tym sprawdza się również zastosowane instalacje i urządzenia. Świadectwa wydaje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej zwanym potocznie rozporządzeniem WT (rozporządzenie w Dzienniku Ustaw: TU). W dokumencie tym zostały określone minimalne wymagania dla zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia oraz wskaźniki izolacyjności cieplnej przegród i wyposażenia technicznego. Zgodnie z rozporządzeniem WT i późniejszymi zaostrzeniami wymagań dotyczących energooszczędności od 31 grudnia 2020 wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o zerowym zużyciu energii.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku wynika z przepisów prawa europejskiego. Promowanie budownictwa efektywnego energetycznie jest celem strategicznym. W praktyce świadectwo pomaga określić orientacyjny koszt utrzymania budynku związany z zużyciem energii.

Obowiązki i kary związane ze świadectwem energetycznym budynku

Od kwietnia 2023 świadectwo energetyczne budynku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków mieszkalnych. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości musi zamówić odpowiedni dokument. Za jego brak grożą kary, których górna granica nie została podana w ustawie. Uzyskane świadectwo energetyczne budynku ważne jest przez 10 lat lub do chwili przeprowadzenia remontu wpływającego na zużycie energii. Oznacza to na przykład wymianę okna, ale oczywiście również ocieplanie domu. Po zakończeniu inwestycji lub po upływie dekady należy wystąpić o wydanie nowego dokumentu.

Jednocześnie wprowadzono zakaz zamieszkiwania w domu, dla którego nie zostało wystawione świadectwo energetyczne budynku. Tutaj kara jest już określona – na wysokość 10 000 złotych. Kopia charakterystyki energetycznej musi być załączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

Poza uzyskaniem świadectwa energetycznego budynku wprowadzono obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła co najmniej:

  • raz na 5 lat, dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej w przedziale 20 kW – 100kW,
  • raz na 2 lata, dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100kW, opalanych paliwem ciekłym lub stałym,
  • raz na 4 lata,dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100kW, opalanych gazem,
  • raz na 3 lata, dla pozostałych.

Warto pamiętać, że w przypadku nabycia nieruchomości, stroną, która ponosi konsekwencje za brak świadectwa energetycznego budynku jest kupujący. To on musi żądać i wymagać załączenia do umowy kupna tego dokumentu.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne budynku

Świadectwo energetyczne budynku zamawia się z firmach specjalizujących się w wystawianiu tych dokumentów. Koszt wydania charakterystyki zależy od wielkości budynku, zastosowanych instalacji, parametrów technicznych związanych z przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Dodatkowo płatny jest dojazd do posesja położonych w odległej lokalizacji. Przeciętna cena to wydatek powyżej 400 zł dla mieszkania i ok. 600 zł dla domku jednorodzinnego.

Zlecając wykonanie świadectwa energetycznego budynku, należy dysponować projektem budowlanym lub dokumentem przeprowadzonej inwentaryzacji budynku. Jeżeli tych dokumentów brakuje, to koszt będzie większy. To dlatego, że łączy się on z koniecznością sporządzenia kompletnej dokumentacji.

Czy można samemu wystawić charakterystykę?

Aby wystawić świadectwo energetyczne budynku, należy spełnić szereg warunków:

  1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Nie być skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi, papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe.
  3. Być absolwentem studiów wyższych w zakresie inżyniera architekta, architekta krajobrazu, pożarnictwa lub magistra inżyniera lub
  4. Ukończyć studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe związane z charakterystyką energetyczną budynków lub
  5. Posiadać uprawnienia budowlane.

Jeżeli właściciel budynku spełnia powyższe wymagania, to może sporządzić świadectwo energetyczne budynku, pod warunkiem że dokument ten nie wiąże się z umową przeniesienia najmu bądź własności. W rzeczywistości oznacza to, że możesz samemu wystawić świadectwo energetyczne budynku. Jeżeli jednak budynek zechcesz sprzedać, wówczas musisz zlecić wykonanie charakterystyki innej osobie.

Świadectwo energetyczne budynku w przypadku mieszkania

Przepisy związane w obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego budynku przewidują konieczność przedstawienia dokumentu w momencie sprzedaży lub najmu. To oznacza, że przy okazji podpisywania umowy najmu należy posiadać świadectwo energetyczne budynku. Nie dotyczy to umów zawartych we wcześniejszym okresie – tutaj nie trzeba uzupełniać dokumentów. Najważniejsze jest, aby informacja o wydanym świadectwie znalazła się już w ogłoszeniu o chęci sprzedaży lub najmu lokalu. Jeżeli nie planujesz wynajmować ani sprzedawać swojego mieszkania – nie musisz się martwić uzyskaniem nowych dokumentów. Nie masz obowiązku posiadania świadectwa energetycznego budynku. Jeżeli kupujesz mieszkanie, to charakterystyka będzie załącznikiem do umowy kupna.

Świadectwo energetyczne budynku będzie obowiązkowe od kwietnia 2023 roku. Dotyczy do wszystkich budynków. Jeśli chodzi o mieszkania – właściciel musi je posiadać jedynie w momencie sprzedaży lub najmu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.