„Gazeta Polska Codziennie” posiada nagranie, na którym widać jak syn urzędującego prezydenta RP – Tadeusz Komorowski skutecznie uniemożliwił kontrolę środowiskową na warszawskim Ursusie. 

Artykuł 225. § 1 kodeksu karnego mówi jasno: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czy Tadeusz Komorowski poniesie konsekwencje? Oto filmik z zajścia: