common.wikimedia
common.wikimedia

W projekcie Narodowego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znalazł się pomysł wprowadzenia minimalnych cen na piwo i wódkę. Zmiany miałyby obowiązywać od roku 2016. 

32 zł za czterdziestoprocentową wódkę, 4 zł za pięcioprocentowe piwo – takie ceny minimalne, miałyby obowiązywać po wejściu w życie nowych przepisów. Poza cenami, restrykcje miałyby dotyczyć dostępności alkoholu. Liczba sklepów i lokali z koncesją na sprzedaż alkoholu, miałaby zmniejszyć się nawet pięciokrotnie w stosunku do tego z czym mamy do czynienia dziś.

Obecnie średnio mamy jeden punkt na 300 osób. Zalecenia WHO, mówią jednak o tym że jeden punkt sprzedaży powinien przypadać na 1-1, 5 tys. obywateli. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miałby obejmować również całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym także piwa.

Aby zalecenia te weszły w życie, muszą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany ustawowe – pisze portal forsal.pl.