Hiena Roku 2015 dla Tomasza Lisa

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zdecydował o przyznaniu antynagrody „Hiena Roku 2015” Tomaszowi Lisowi. Tomasz Lis, współpracownik mediów publicznych, wielokrotnie łamał zasady etyki dziennikarskiej, w szczególności w nadanym 18 maja 2015…