Precz z siewcami zamętu!

Największymi siewcami zamętu na świecie są Barack Obama i Włodzimierz Putin. Najpierw podsycają w danym rejonie świata konflikt zbrojny, a później łaskawie wysyłają tam „siły pokojowe” i ostatecznie po tym…

Droga krzyżowa chrześcijan

 W liście który na początku kwietnia skierował do Ojca Świętego Franciszka zwierzchnik katolików obrządku melchickiego patriarcha Grzegorz III pada stwierdzenie, że cierpienie syryjskich chrześcijan przypomina drogę krzyżową. Chrześcijanie muszą się…