Precz z siewcami zamętu!

Największymi siewcami zamętu na świecie są Barack Obama i Włodzimierz Putin. Najpierw podsycają w danym rejonie świata konflikt zbrojny, a później łaskawie wysyłają tam „siły pokojowe” i ostatecznie po tym…