Gloria victis!

Kolejne rocznice wybuchu powstania warszawskiego przywracają dyskusje o sensie jego wybuchu. Wszystkie strony tej dyskusji zapominają jednak o jednym – Bór Komorowski nie żył w roku 2015. Piotr Zychowicz twierdzi,…