Gender znika ze szkół

Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania podjął decyzję o wycofaniu patronatu nad publikacjami, które stygmatyzują katolików. Wojciech Kaczmarczyk, którego pięć miesięcy temu powołano na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania,…