Michnik znów przegrywa w sądzie

W roku 2012, Rafał Ziemkiewicz napisał w „Gazecie Polskiej”, że Michnik przy pomocy „usłużnych, rozgrzanych sędziów”terroryzuje pozwami sądowymi swoich oponentów. W odpowiedzi Michnik… wytoczył Ziemkiewiczowi proces. Zarówno sąd I instancji, jak i…