Żuawi Śmierci.

Niewiele mówi się o wyjątkowym, polskim oddziale wojskowym, powstania styczniowego: ŻUAWACH ŚMIERCI. Sformowany został w lutym 1863 przez francuskiego oficera – Franiszka Rochebrune z ochotników. Oddział ten był oddziałem niezwykłym,…