Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Czeczena Kyuria A., mającego w Polsce status uchodźcy. Mężczyzna jest podejrzany o walkę w szeregach tzw. Państwa Islamskiego.

ABW, działając pod nadzorem prokuratury, dokonała także przeszukań miejsc związanych z zatrzymanym mężczyzną. Śledztwo zostało wszczęte dzięki materiałom zgromadzonym przez ABW. W śledztwie zastosowano przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Postępowanie to zostało wszczęte po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadającego status uchodźcy w Polsce obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej w jednym z krajów Bliskiego Wschodu – czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej.

Z materiału dowodowego zebranego przez ABW wynika, że przez dwa lata walczył w szeregach tzw. Państwa Islamskiego w Syrii. W tym celu przekroczył nielegalnie granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek ABW złożony w trybie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych, prokurator polecił zatrzymanie Kyurii A. i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one przestępstw z art. 141 par. 2 kodeksu karnego oraz art. 263 par. 2 kodeksu karnego.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Cały czas trwają intensywne czynności procesowe.