Foto: Wikimedia Commons
common.wikimedia

Na dzisiejszym posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie, uznano że podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia było zgodne z konstytucją oraz konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Decyzja ta nie została jednak podjęta jednogłośnie. Sześciu z piętnastu sędziów było innego zdania i  zgłosiło zdania odrębne do konkretnych punktów wyroku. Sędzia sprawozdawca – Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz w uzasadnieniu wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny mówiła, że: “świadczenie emerytalne zależy od określonego wieku, którego konstytucja nie określa, pozostawiając to ustawodawcy”. Dodała również, że “ustalając górną granicę tego wieku, ustawodawca musi uwzględniać zdolność do pracy w “typowych sytuacjach”. W tej sprawie dopełnił on tego wymogu.”

Jednocześnie, TK uznał, że niekonstytucyjne jest zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn przy emeryturach częściowych choć i w tym przypadku pojawiły się wśród sędziów zdania odrębne.

Przypomnijmy, że skargę na  podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia złożyła grupa posłów PiS, OPZZ oraz NSZZ “Solidarność”. Zarzucali oni przepisom m.in: niejasność, naruszenie zasady zaufania do państwa, naruszenie stanowionego przez państwo prawa, naruszenie sprawiedliwości społecznej czy naruszenie ochrony praw nabytych.

na podstawie: niezalezna.pl/polskieradio.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.