Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W Polsce, 11 instytucji ma dostęp do wykonywanych przez nas na komórkach czynności. W ubiegłym roku, skorzystały z tej możliwości aż 2 mln 177 tys. razy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, gromadzi dane dotyczące dostępu służb do informacji o rozmowach telefonicznych, wysyłanych SMS-ach i geolokalizacji klientów operatorów telefonicznych. Niekontrolowany dostęp do takich informacji, posiadają m.in policja, ABW, Straż Graniczna, CBA, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz sądy i prokuratura.

UKE na podstawie informacji uzyskanych od operatorów telefonicznych, wyliczył że w roku 2014 polskie służby złożyły aż 2 177 916 wniosków o dostęp do informacji o naszym życiu. Dla porównania, rok wcześniej było to 1,7 mln wniosków. Najczęściej po te dane sięgały policja oraz Straż Graniczna.

na podstawie: kresy.pl