Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach dotychczas było znane z wysokiego poziomu nauczania a co za tym idzie wysokiego miejsca tej szkoły w ogólnopolskich rankingach. Ostatnie miesiące to jednak całkiem nowy przekaz. Wszystko za sprawą grupy uczniów, którym nie podoba się że patronką szkoły jest komunistyczna działaczka i dążą do zmiany nazwy szkoły.

commons.wikimedia.org

Hanka Sawicka czy raczej Hanna Krystyna Szapiro urodziła się 19 grudnia 1917 roku w Krakowie. Była działaczką komunistyczną, żydowskiego pochodzenia. Już w wieku 18 lat wstąpiła do Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. Organizacja ta była ściśle związana z Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polski i Komunistyczną Partią Polski. Była członkiem socjalistycznej organizacji „Spartakus”, redagowała komunistyczne pismo „Walka Młodych”, należała również do Związku Walki Młodych – młodzieżowej przybudówki PPR. Brała czynny udział w życiu komunistycznego podziemia, którego przedstawiciele dążyli do utworzenia w Polsce, sowieckiej republiki ZSRR. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, taka osoba jest patronem Liceum Ogólnokształcącego. Patron szkoły powinien być osobą kryształową, którą z czystym sumieniem można stawiać młodzieży za wzór. A czy wzorem dla dzisiejszego nastolatka powinna być komunistyczna działaczka?

Zdecydowanie negatywnie na to pytanie odpowiedzieli organizatorzy facebookowej akcji „Nie dla Hanki Sawickiej w IV LO”. W rozmowie z naszym portalem administrator strony opowiedział o tym co sprawiło, że młodzież zdecydowała się na taki krok: „Wraz z kolegami i koleżankami chcieliśmy zaprotestować przeciwko temu, że komunistka jest patronem szkoły. Uważamy, że mamy w Polsce wiele innych postaci, które bardziej na to miano zasługują. Często są to osoby zamordowane przez współtowarzyszy Sawickiej.” Młodzi ludzie, nie skupili się jedynie na negacji obecnego stanu rzeczy, ale mają nawet alternatywę dla Sawickiej jako patronki szkoły. „My ze swojej strony proponujemy Danutę Siedzikównę „Inkę”. – usłyszałem od organizatorów. Przypomnijmy, że „Inka” to sanitariuszka 5 Brygady Wileńskiej AK, bestialsko zamordowana przez komunistów.  Mówiąc o potencjalnych następcach Sawickiej w nazwie szkoły organizatorzy zastrzegają: „Zanim jednak doprowadzimy do wyborów nowego patrona, to musimy zająć się sprawą referendum w sprawie odwołania Hanki Sawickiej. Gdy dowiemy się, że społeczność szkolna jest za zmianą, to dopiero wtedy będziemy poważnie myśleć o nowym patronie”. Co ciekawe, akcja młodych ludzi zyskała rozgłos i poparcie znanych osób. „Oficjalnie poparł nas Instytut Pamięci Narodowej. Dołączyły się też takie postaci jak Leszek Żebrowski, czy profesor Jan Żaryn.” – nie kryją satysfakcji organizatorzy akcji. Jak się okazuje, wśród samych uczniów Liceum numer IV w Kielcach, zdania na ten temat są podzielone. „Są uczniowie, którzy popierają naszą akcję, ale nie brak też tych, którzy są przeciwni zmianie patrona. Rozkłada się to jednak tak, że im ktoś jest starszy, tym chętniej popiera naszą akcję.”

Wbrew pozorom przeciwników takiej akcji jest wielu. Przykładem może być … facebookowy profil o nazwie „Nie chcemy zmiany nazwy IV LO w Kielcach”. W opisie strony czytamy: „Jesteśmy przeciwni zmianie nazwy IV LO. Nazwa ta jest znana w Polsce jako synonim dobrego poziomu nauczania. Nie pozbawiajmy się renomy. Planowana zmiana patrona szkoły wywołała sprzeciw u części uczniów i nauczycieli. Nie jest to zwykłe przeprawienie imienia. Z taką zmianą łączą się nakłady finansowe. Kiedy Hankę zastąpi inna postać, nikt nie będzie rozpoznawał o której szkole jest mowa. Sawicka jest znana w Kielcach i nie tylko. Nie bez powodu wiele uczniów z województwa świętokrzyskiego stara się co roku dostać do tej placówki. Nie pozwólmy na to, aby szkoła straciła renomę na którą pracowała ponad 60 lat.” Od początku również swojego niezadowolenia z pomysłu młodych ludzi nie kryła kielecka „Gazeta Wyborcza”, publikująca na swoich internetowych stronach teksty w których organizatorów nazywa się m.in „pseudopatriotami”.

Zaparcie młodych ludzi przyniosło jednak efekty i doprowadziło do tego, że w szkole odbędzie się referendum w sprawie zmiany patronki. Jak przeczytałem na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespół ds. Patrona Szkoły, złożony m.in z rodziców na spotkaniu w poniedziałek zdecydował o przeprowadzeniu w szkole referendum na temat ewentualnej zmiany patronki. Na kartach do głosowania pojawią się następujące warianty odpowiedzi:

– Moim zdaniem, obecnego patrona IV Liceum Ogólnokształcącego – Hankę
Sawicką, należy pozostawić,

– Moim zdaniem, obecnego patrona IV Liceum Ogólnokształcącego – Hankę
Sawicką, należy zmienić,

W referendum udział wezmą: „uczniowie IV LO, rodzice uczniów IV LO, nauczyciele i pracownicy IV LO i Gimnazjum Nr 23, absolwenci IV LO, byli pracownicy IV LO oraz uczniowie Gimnazjum Nr 23” – czytam w oficjalnym dokumencie informującym o szczegółach referendum. Ze względu na dużą liczbę potencjalnych uczestników, przewidziano kilka terminów głosowania.

– Uczniowie LO i Gimnazjum – 30 – 31.01.2014
– Rodzice – 29.01.2014
– Nauczyciele i pracownicy LO oraz Gimnazjum – 27.01.2014
– Absolwenci i byli pracownicy – 27.01 – 28.02.2014

Liczenie głosów odbędzie się 3.03.2014 a ostateczny werdykt ogłoszony zostanie na stronie internetowej szkoły. Ciekawym zabiegiem jest oddanie większej władzy w ręce osób aktualnie związanych z IV LO. Uczniowie, rodzice i kadra będą głosowali za pomocą kart białych, które będą liczone jako jeden głos. Uczniowie Gimnazjum nr 23, absolwenci oraz dawni pracownicy LO głosować będą na kartach niebieskich, liczonych jako 1/2 głosu.

Będziemy na bieżąco śledzili rozwój sprawy w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach i informowali Państwa o przebiegu referendum i ostatecznym werdykcie osób związanych ze szkołą. Młodzieży i pracownikom szkoły życzymy mądrych, świadomych i odważnych wyborów.

 

, wikipedia.pl