Władze jednego z brytyjskich uniwersytetów zdecydowały, że na wykłady poświęcone równości rasowej i seksualnej nie będą mieli wstępu biali heteroseksualni mężczyźni.

Przedstawiciele University College Union tłumaczą, że rozwiązanie takie ma zapewnić pozostałym uczestnikom wykładów komfort prezentowania swojej odmienności. Ponadto ma to pozwolić na uniknięcie ewentualnego konfliktu pomiędzy mniejszościami a białymi heteroseksualnymi mężczyznami.

Ten przykład najlepiej pokazuje, jakie są prawdziwe intencje pederastów i innych mniejszości. Nie chcą dialogu. Chcą sterroryzować większość. Oskarżając swoich przeciwników o fobie i faszyzm, sami stosują metody faszystowskie.