Ukraińcy oddali hołd poległym członkom zbrodniczej kolaboracyjnej ukraińskiej dywizji Waffen-SS Galizien. W uroczystościach uczestniczyli m.in. weterani UPA i SS-Galizien, a także przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa. Salwę honorową oddali „żołnierze” w mundurach SS.

25 lipca na górze Żbyr miały miejsce uroczystości rocznicowe w związku z 72. rocznicą bitwy pod Brodami. Udział w niej brały oddziały zbrodniczej ukraińskiej formacji kolaboracyjnej SS-Galizien. Podczas wydarzenia „żołnierze” w mundurach SS oddali salwę honorową, a weterani dywizji złożyli wieńce.

W uroczystościach udział wzięli m.in. członkowie bractwa OUN-UPA, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji młodzieżowych, prezentowana była symbolika banderowska. Hołd dywizji wcześniej oddali członkowie Prawego Sektora.

Jednostkę SS-Galizien złożoną z ukraińskich kolaborantów powołali Niemcy, chcąc tym samym uzupełnić braki kadrowe swojej armii. Dywizja ta dokonała wielu brutalnych mordów na Polakach.