Foto: wikimedia.org

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie poinformowało: „Pół roku po zniesieniu obowiązku wizowego obywatele Ukrainy ogółem 11 mln razy przekroczyli granicę swego kraju z Unią Europejską”.

Ukraińcy najczęściej jeździli do Polski i Rumunii. „11 milionów przejazdów przez unijną granicę w ciągu półrocza, zarówno z wizami, jak i bez nich, to o 15 procent więcej niż w takim samym okresie 2016 roku” – czytamy w komunikacie.

Według Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w tym czasie obywatele ukraińscy posiadający paszporty biometryczne, uprawniające do podróży do Unii Europejskiej bez wiz, przekroczyli granicę unijną 355 tysięcy razy. Najwięcej granicę z Polską (90 tysięcy razy) i z Rumunią (65 tysięcy).

Unia Europejska zlikwidowała wizy dla obywateli Ukrainy w czerwcu. Aby wjechać na teren UE bez wizy powinni oni posiadać ważny paszport biometryczny, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać konieczne środki finansowe (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu) oraz mieć ubezpieczenie.

Osoby te nie mogą widnieć w bazach danych jako te, którym z różnych przyczyn odmówiono wcześniej wjazdu, oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą też poprzednie pobyty krótkoterminowe, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen, również sprzed 11 czerwca. Zgodnie z regulacjami UE wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.