Komisja Spraw Zagranicznych Werchownej Rady opublikowała dziś na stronach internetowych ukraińskiego parlamentu oficjalne stanowisko, w którym potępia „jednostronne działania Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”.

W swoim stanowisku Komisja Spraw Zagranicznych Werchownej Rady wyraża żal z powodu tego, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zignorował propozycję Werchownej Rady Ukrainy ws. wspólnego uczczenia zdarzeń wołyńskich [tak w oryg. – red.], drogą przyjęcia wspólnej uchwały, której projekt był wcześniej przekazany polskim parlamentarzystom i pozostał bez jakiejkolwiek reakcji”.

W tkeście wprost potępiono także działania polskiego Senatu:

„Potępia jednostronne działania Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dokonane wbrew pozytywnym rezultatom współpracy, jakie zostały osiągnięte podczas konstruktywnego dialogu ukraińsko-polskiego ostatnich dziesięcioleci”.

Podkreślono również, że „stosunek autorów projektu uchwały Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do oceny historii wołyńskiej tragedii jest politycznie niezbalansowany i prawnie niepoprawny”. Komisja postrzega przyjęcie przez Sejm i Senat tej uchwały „jako prowokacyjną akcję nacjonalistycznych sił w Rzeczypospolitej Polskiej, świadomie nakierowaną na podminowanie przyjacielskiej atmosfery stosunków ukraińsko-polskich”.

Ponadto w tekście Komisja Spraw Zagranicznych Werchownej Rady „ogłasza, że cała odpowiedzialność za możliwe zrujnowanie ukraińsko-polskich stosunków powinna spoczywać na inicjatorach jednostronnej rezygnacji z uzgodnionej formuły porozumienia pomiędzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską”.

źródło: kresy.pl