PieniężnoPomnik sowieckiego generała Iwana Czerniachowskiego, który stoi w Pieniężnie może zostać rozebrany. Wszystko dzięki uprawomocnieniu się decyzji starostwa w Braniewie w tej sprawie.

Wniosek o rozbiórkę pomnika złożyła gmina Pieniężno. Burmistrz do wniosku dołączył opinię Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jej treść była jasna, dalsze istnienie monumentu byłoby niezgodne z polską racją stanu. Jak informują osoby znające sprawę, przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowało jedno stowarzyszenie, a także Federacja Rosyjska.

Otrzymaliśmy także pismo z ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, w którym strona rosyjska podkreśla, że nie udzieliła zgody na demontaż tego obiektu i wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań – poinformowała rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek.

Skargi oraz pismo z ambasady zostały przekazane do kancelarii premiera. Burmistrz informuje, że na demontaż pomnika ma trzy lata, a prawomocna decyzja ma teraz trafić do ROPWiM. Jak dodaje Kazimierz Kiejdo finansową pomoc w rozbiórce zaoferowało wielu sponsorów, a w miejsce monumentu ma powstać nowy, który będzie „jednoczył, a nie dzielił”.

Jak Rada mi napisze „burmistrzu działaj”, to przystąpię do działania. Ale ja nie chcę zrobić w tym miejscu pustej dziury, zburzyć pomnik i już. Zależy mi na tym, by elementy tego pomnika wykorzystać w budowaniu innego pomnika, takiego, który będzie nas wszystkich jednoczył, na lata łączył – stwierdził burmistrz Pieniężna.

Generał Iwan Czerniachowski brał udział w likwidowaniu struktur okręgu wileńskiego Armii Krajowej, był dwukrotnym Bohaterem Związku Radzieckiego.