Ustawa Covidowa

Rząd co jakiś czas wprowadza kolejne ustawy, dzięki którym ma możliwość jeszcze większej inwigilacji społeczeństwa. Tłumacząc bezpieczeństwem kraju i udogodnieniem dla każdego z nas wdrożono już aplikację kwarantannową. Na tym jednak nie koniec. Ustawa Covidowa z 16 kwietnia nałożyła obowiązek przekazywania danych o lokalizacji chorych i kwarantannowanych przez operatorów komórkowych. Ponadto operatorzy na żądanie Ministerstwa Cyfryzacji będą musieli podać numer telefonu każdego z obywateli, niezależnie od tego czy jest chory.

Ustawa Covidowa

Ze względu na trwającą pandemię rząd postanowił ułatwić sobie dostęp do naszych danych. Nowe technologia umożliwiają to w przeciągu chwili. Ustawa Covidowa, czyli przepisy mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 niezauważalnie wpłynęła na naszą prywatność. Zgodnie z art. 11f.:

„2. Operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jest obowiązany do przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego ministra, w celu przeciwdziałania COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych.

  1. Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagana.”

Użytkownikiem końcowym jest każdy użytkownik telefonu. Tak zwana ustawa Covidowa ma pomóc w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego rząd uznał takie działanie za konieczne. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że dokładne dane związane z naszą lokalizacją nie mają służyć do śledzenia ludzi.

Dane nie mają służyć śledzeniu?

Informacja o możliwości aż tak dużej kontroli społeczeństwa wywołała ogromne oburzenie. Od momentu wejścia w życie ustawy Covidowej rządzący mogą dokładnie sprawdzić w którym miejscu byliśmy. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dane o lokalizacji mają posłużyć w śledzeniu możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak czy nie jest to zbyt wielkie naruszenie prywatności każdego człowieka?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.