Viktor Orban zapewnił, że dopóki jego partia jest u władzy, rząd węgierski będzie odrzucał obowiązkowe kwoty przyjmowania tzw. uchodźców. 

Komisja Europejska cały czas próbuje zmusić Węgry do przyjęcia imigrantów. Grozi nawet sankcjami. Premier zapewnił jednak, że nie podda się szantażom Brukseli i nie przyjmie cudzoziemców. Pozostanie również ogrodzenie na południowej granicy Węgier.

Ostatnio rząd węgierski wysłał swoim obywatelom kwestionariusze dotyczące nielegalnych imigrantów. Jak się okazało, większość Węgrów twierdzi, że „siedzi na koniu tyłem do kierunku jazdy”. Wyniki ankiety pokazują, że większość mieszkańców uważa, że nie wolno pozwolić, by Bruksela narzuciła Budapesztowi programy osiedlania tzw. uchodźców.

Viktor Orban uważa, że Bruksela otwarcie stanęła po stronie terrorystów.