Swego czasu szeroko komentowane były w mediach przypadki prób rozpoczęcia finansowania zabiegów in vitro z budżetów samorządów. Chyba najgłośniejszym przypadkiem było miasto Częstochowa. Podobne próby podejmuje się w Szczecinie, co spotkało się z oporem środowisk prawicowych.

Protest Prawicy Rzeczypospolitej podczas sesji Rady Miasta Szczecina.
Foto: Piotr Słomski

Sprawa ta była po raz pierwszy podnoszona na posiedzieniach Rady Miasta w 2012 roku. Wówczas po protestach organizowanych przez Prawicę Rzeczypospolitej władze samorządowe wycofały się z pomysłu dofinansowania in vitro.

W tym roku pomysł jednak powrócił na sesje RM Szczecina i 18 marca podjęto uchwałę dotyczącą przekazania środków na procedurę in vitro. 16 kwietnia przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej Paweł Słomski złożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosek o uchylenie /zawieszenie tej uchwały jako niezgodnej z obowiązującym prawem. Jak sam zaznacza: „Prawo złożenia takiego wniosku przysługuje każdemu obywatelowi i w takim charakterze jako obywatel przedmiotowy wniosek złożyłem, ale w istocie jest to kolejny akt podejmowany przez szczecińską Prawicę Rzeczpospolitej,  wyrażająca publicznie od dawna zastrzeżenia wobec zarówno procedury in vitro, jak i jej finansowania ze środków publicznych. Chciałbym tutaj  przypomnieć protest jaki  zorganizowaliśmy 23.11.2012 roku jako Prawica Rzeczpospolitej przed UM i apel który wówczas skierowaliśmy do radnych Szczecina„.

Regionalna Izba Obrachunkowa ma się zająć tą sprawą do końca kwietnia.