Protest Prawicy Rzeczypospolitej podczas sesji Rady Miasta Szczecina. Foto: Piotr Słomski

Swego czasu szeroko komentowane były w mediach przypadki prób rozpoczęcia finansowania zabiegów in vitro z budżetów samorządów. Chyba najgłośniejszym przypadkiem było miasto Częstochowa. Podobne próby podejmuje się w Szczecinie, co spotkało się z oporem środowisk prawicowych.

Protest Prawicy Rzeczypospolitej podczas sesji Rady Miasta Szczecina.
Foto: Piotr Słomski

Sprawa ta była po raz pierwszy podnoszona na posiedzieniach Rady Miasta w 2012 roku. Wówczas po protestach organizowanych przez Prawicę Rzeczypospolitej władze samorządowe wycofały się z pomysłu dofinansowania in vitro.

W tym roku pomysł jednak powrócił na sesje RM Szczecina i 18 marca podjęto uchwałę dotyczącą przekazania środków na procedurę in vitro. 16 kwietnia przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej Paweł Słomski złożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosek o uchylenie /zawieszenie tej uchwały jako niezgodnej z obowiązującym prawem. Jak sam zaznacza: “Prawo złożenia takiego wniosku przysługuje każdemu obywatelowi i w takim charakterze jako obywatel przedmiotowy wniosek złożyłem, ale w istocie jest to kolejny akt podejmowany przez szczecińską Prawicę Rzeczpospolitej,  wyrażająca publicznie od dawna zastrzeżenia wobec zarówno procedury in vitro, jak i jej finansowania ze środków publicznych. Chciałbym tutaj  przypomnieć protest jaki  zorganizowaliśmy 23.11.2012 roku jako Prawica Rzeczpospolitej przed UM i apel który wówczas skierowaliśmy do radnych Szczecina“.

Regionalna Izba Obrachunkowa ma się zająć tą sprawą do końca kwietnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.