Po 330 latach od Odsieczy Wiedeńskiej i trzech latach starań Bractwa Kurkowego, władze stolicy Austrii wyraziły zgodę na budowę pomnika polskiego króla.

Obecnie w Wiedniu sukces Husarii Polskiej pod dowództwem Jana III Sobieskiego z 1683 roku upamiętnia jedynie skromna tablica w kościele na Kahlenbergu.

Mierzący trzy metry pomnik stanie na wzgórzu Kahlenberg. We wrześniu trafi tam jego makieta, a gotowy zostanie ustawiony w ciągu najbliższego roku. Budowa pochłonie ponad pół miliona złotych.

zdjęcie: Maciej Szczepańczyk/Wikimedia Commons/CC
na podstawie: polskieradio.pl