Związek Socjalistycznych Republik Europejskich

Po tym, jak Elżbieta II zatwierdziła wzbudzającą ogromne kontrowersje tzw. Królewską Kartę, wprowadzającą prasowe pierwsze od ponad 300 lat regulacje, uaktywniły się środowiska lewicowe, które chcą pójść za ciosem i domagają się ścigania dziennikarzy z powodu nieprzychylnych wypowiedzi na temat islamu czy marksistowskich działaczy. Postulują jednocześnie, by media pozytywnie pisały o instytucjach publicznych. Co ciekawe, te same środowiska współpracowały z rządem, przygotowując niechlubne przepisy.

Dokument zaakceptowany przez Elżbietę II ustanawia nowy model regulacji prasy. Zakłada on likwidację Komisji Skarg na Prasę i przewiduje powołanie dwóch gremiów: nadzorującego i regulacyjnego. Instytucji, która miałaby regulować rynek prasy w Wielkiej Brytanii, przyznano duże kompetencje. Może ona m.in. wymierzać grzywny do miliona funtów, żądać sprostowań i przeprosin.

Wydawcy gazet sprzeciwiali się proponowanym zapisom i do ostatniej chwili próbowali w sądzie zablokować wejście w życie Królewskiej Karty. Opracowali także własny model regulacji prasy. Dziennikarze teoretycznie mogą nie podporządkować się Karcie. Ma ona mniejszą rangę niż ustawa przyjęta w parlamencie. Ich zdaniem, dokument ten to daleko idąca ingerencja polityków w wolność wypowiedzi.

W czasie gdy toczy się spór różne grupy lewicowe, a przede wszystkim Hacked Off proponuje uchwalenie jeszcze bardziej restrykcyjnego prawa. Hacked Off teraz domaga się, by zobowiązać media do pozytywnego wypowiadania się na temat instytucji publicznych. Organizacja chce, by dziennikarze nie mogli w złym świetle przedstawiać islamu czy przedstawicieli różnych grup etnicznych.

Zdaniem dziennikarza Andrew Gilligana gdyby urzeczywistniony został model prasy postulowany przez lewicowców i islamistów, wówczas należałoby się spodziewać lawiny pozwów składanych nie tylko przez rzekomo urażonych wyznawców islamu i marksistów, ale także lobbystów handlowych, grup nacisku, „wszystkich wściekłych ludzi” z byle jakiego powodu.

na podstawie: pch24.pl/ GI, AS.