Patryk Jaki wystąpił do stołecznego ratusza o wydanie dokumentów ws. reprywatyzacji. Spotkał się jednak z odmową ze strony urzędników.

Wiceminister Jaki został szefem komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Jedną z jego pierwszych decyzji było wystąpienie do stołecznego ratusza z żądaniem o wydanie dokumentów związanych ze sprawą. Jak informuje Radio Zet, wiceprezydent Warszawy Witold Pahl stwierdził, że komisja nie została jeszcze formalnie powołana, wobec czego dokumentów nie wyda.

Jeżeli ratusz chciałby przestrzegać prawa, to czytałby ustawę ze zrozumieniem. Art. 12 mówi, że to przewodniczący jest organem i występuje o dokumenty, a ratusz ma obowiązek wydać je w przeciągu 7 dni – powiedział Jaki na antenie TVN24.

Minister dodał, że jeżeli ratusz nie zastosuje się do poleceń komisji, to wystąpi w tej sprawie do prokuratury z wnioskiem o przeprowadzenie „postępowania karnego z art. 231. Kk, wobec wszystkich osób, które nie dopełniły tego obowiązku”.