Federacja Węgierskich Gmin Żydowskich ustami swojego przewodniczącego zażądała od premiera Orbana zaprzestania kampanii przeciwko Sorosowi.

Przewodniczący Węgierskich Gmin Żydowskich Andras Heisler wystosował do premiera Węgier Viktora Orbana list, w którym pisze, że działania podjęte przeciwko Sorosowi nie są może „otwarcie antysemickie”, ale mogą prowokować do emocji ocierających się o antysemityzm.

Zażądano m.in. usunięcia plakatów, które pojawiły się na Węgrzech. Przedstawiają one twarz uśmiechniętego Sorosa z podpisem brzmiącym: Nie pozwólmy, by Soros śmiał się ostatni.

Szef Kancelarii premiera Węgier stwierdził, że kampania nie dotyczy pochodzenia finansisty, a jedynie jego zaangażowania w sprowadzanie do Europy tzw. uchodźców. Polityk dodał ponadto, że rząd węgierski nie toleruje antysemityzmu. Obiecał również, że Orban osobiście skieruje list do Heislera.