Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

W zbliżajacych się wyborach samorządowych, Platforma Obywatelska postanowiła sięgnąć po zasłużonego dla minionego systemu funkcjonariusza. Z list partii rządzącej kandydował będzie weryfikator dziennikarzy z czasów stanu wojennego – Marek Kęsik.

Kęsik w PRLu pełnił funkcję zastępcy kierownika wydziału propagandy i agitacji KW PZPR w Koszalinie a w stanie wojennym był weryfikatorem dziennikarzy.

Od roku 1981 w mediach trwały „czystki”, mające na celu pozbycie się niewygodnych dziennikarzy. W komisjach zasiadali członkowie PZPR, służby bezpiezceństwa oraz cenzorzy. W wyniku działalności takich komisji, pracę straciło około 2 000 dziennikarzy. Najczęściej otrzymywali oni wilczy bilet, uniemożliwiający znalezienie pracy w zawodzie. I właśnie zastępcą szefa jednej z takich komisji – w Koszalinie – był Marek Kęsik, który zdaniem weryfikowanych dziennikarzy był najaktywniejszy w swoich działaniach.

Teraz były weryfikator, działacz SLD oraz dyrektor Zakładu Gazowniczego w Koszalinie został kandydatem Platformy Obywatelskiej do sejmiku województwa zachodniopomorskiego.