Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował o podpisaniu porozumienia między Pocztą Polską a służbą więzienną. Porozumienie jest efektem programu pilotażowego, podczas którego 36 więźniów pracowało przy sortowaniu paczek.

Od pół roku we wrocławskiej sortowni paczek pracuje 36 więźniów. Wiceminister Patryk Jaki poinformował, że po zakończeniu pilotażu Poczta Polska podpisała porozumienie ze służbą więzienną. Zakłada ono, że więźniowie będą sortować paczki i zajmować się ich załadunkiem, a w ten sposób zarobią na własne utrzymanie.

Zaprezentowaliśmy program rządowy, innowacyjny, pierwszy taki w Europie, „Praca dla więźniów”. Jesteśmy dzisiaj już po ponad pół roku realizacji tego programu i możemy się pochwalić fantastycznymi rezultatami – powiedział Patryk Jaki.

Szczegóły i kryteria, według których wybrano więźniów wyjaśnił generał Jacek Kitliński, dyrektor generalny służby więziennej.

Do pracy kierujemy skazanych, którzy spełniają kryteria zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej, czyli w szczególności odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustkowego. Warunkiem jest również to, że ich dotychczasowa postawa w czasie odbywania kary jest nienaganna, a okres do zakończenia kary stosunkowo krótki – stwierdził.