Ponad 2,5 tysiąca stron dokumentów dotyczących zakulisowych działań George’a Sorosa zostało opublikowanych w sieci.

Upublicznione dokumenty należą do fundacji Sorosa Open Society Foundations. Z ich treści wynika, że wspierał on czynnie politykę „antyizraelską”, m.in. poprzez przyznanie 10 milionów dolarów na działalność obywatelskich grup propalestyńskich. Beneficjentem była organizacja Adalah, która zajmuje się popieraniem arabskiej mniejszości w Izraelu.

Z dokumentów wypływają informacje, jakoby fundacja miliardera miała przeciwdziałać poszerzaniu się rosyjskim wpływom w Europie.

Soros przekazywał także pieniądze na konta organizacji, które miały realizować jego interesy w Polsce.