foto: en.wikipedia.org
foto: en.wikipedia.org

1. sierpnia nastąpi uroczyste otwarcie wystawy dwóch nieznanych dotąd zbiorów zdjęć zrobionych podczas Powstania Warszawskiego. Organizatorami wystawy są młodzi entuzjaści warszawskiej historii z Korporacji Akademickiej Sarmatia, działającego od ponad 106 lat, najstarszego warszawskiego stowarzyszenia studenckiego.

W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przed Instytutem Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży w Warszawie o godz. 10:45 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy unikalnych zdjęć przedstawiających sceny powstańczych walk w tym rejonie. Istotnym faktem jest, że część zdjęć nie była wcześniej publikowana i nie była znana historykom, gdyż pochodzą z odkrytego w zeszłym roku rodzinnego zbioru. Wystawę organizują młodzi ludzie z Korporacji Akademickiej Sarmatia.

Wystawę tworzą dwa zespoły zdjęć wykonanych w czasie Powstania  w okolicach Placu Trzech Krzyży. Pierwszy z nich to zdjęcia żołnierza 3. Kompanii „Reda” Batalionu AK „Miłosz” – Wojciecha Marczyńskiego ps. ”Bogusław”. Dokumentował on powstańcze działania swojego oddziału w rejonie Placu Trzech Krzyży. Oddział ten działał w okolicach ulic  Książęcej,  Prusa i Konopnickiej. Większość prezentowanych zdjęć pochodzi z Września 1944r.

Drugi to zespół zupełnie nieznanych, prywatnych zdjęć  autorstwa Zofii Moskała, który przetrwał do dzisiejszych czasów w formie negatywów, z których po dokonaniu niezbędnej konserwacji, wykonano pierwsze po 70 latach odbitki. Prezentowane na wystawie zdjęcia z tego zespołu przedstawiają Plac Trzech Krzyży oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo – ulice Bracką, Książęcą, Nowy Świat i Hożą. Zdjęcia te stanowią bezcenny dokument odtwarzający fragment historii tego rejonu Warszawy.

Uroczystości otwarcia wystawy poprzedzone zostaną  złożeniem wieńców pod znajdującym się  przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Prusa  obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Batalionu „Miłosz” przez  kombatantów oraz studentów. Jest to wspaniała inicjatywa na 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wystawa trwać będzie do końca października.

na podstawie: Sarmatia.pl