Wielu z nas kojarzy szczegóły objawień maryjnych w Lourdes, czy Fatimie. Michael H. Brown w swojej książce „Ostatnia Godzina” przekonuje, że XX wiek był pełen podobnych wydarzeń na całym świecie i wyłaniało się z nich najczęście podobne, niepokojące przesłanie.

Foto: Wydawnictwo M
Foto: Wydawnictwo M

Nie tylko Francja, czy Portugalia były miejscami w których ludzie mogli obserwować jaśniejącą kobiecą postać. Autor przytacza przykłady takich wydarzeń m.in. z Egiptu, Filipin, ówczesnej Czechosłowacji, czy Związku Radzieckiego. W książce są przedstawione historie zarówno jednogłośnie potwierdzonych przez naukowców i Kościół objawień, jak i tych, co do których autentyczności można mieć wiele wątpliwości.

Książka Browna została po raz pierwszy wydana na początku lat 90. Z perspektywy czasu widać, że zawiera, oprócz słusznych wniosków, także sporo fałszywych tropów. Autor nie zawsze miał rację w odczytywaniu konsekwencji płynących z przesłań Matki Bożej powierzanych ludziom na całym świecie. Jednak z tej lektury wypływa bardzo ważny wniosek – modlitwa, szczególnie ta różańcowa, ma wielką moc i już wielokrotnie odsunęła od świata nieszczęścia. Z tego powodu myślę, że książka jest warta uwagi i bardzo dobrze, że Wydawnictwo M postanowiło ją w tym roku zaprezentować polskim czytelnikom.

Zdaję sobie sprawę, że we współczesnym świecie wiele osób powątpiewa w prawdziwość nadprzyrodzonych wydarzeń, szczególnie, jeżeli związane są z nauczaniem Kościoła katolickiego. Tym bardziej warto, żeby się zapoznali z „Ostatnią Godziną” Browna. Być może po tej lekturze utwierdzą się w swoim przekonaniu, że to czysta bujda, a może najdą ich wątpliwości i zaczną szukać dodatkowych informacji na ten temat. Każdy pretekst do pogłębiania swojej wiedzy o świecie jest dobry!

Z książką warto się zapoznać także dlatego, że wiele przytaczanych w niej faktów nie jest powszechnie znane. Po jej przeczytaniu jeszcze lepiej zdaję sobie sprawę z tego, jak media, pomijając niewygodne (dla ich wizji świata) fakty, kreują alternatywną, niekoniecznie prawdziwą, rzeczywistość.