Kolejny popis polskich władz, które robią wszystko by przeciąć nić łączącą mieszkających na Wschodzie Polaków z Ojczyzną. Władz polskich jedynie z nazwy.

Od 1 września 2012 działa Polonijne Liceum w Warszawie. Jest to szkoła dla wyjątkowo uzdolnionych dzieci z polskimi korzeniami, ale mieszkającymi poza granicami kraju. Wśród nich jest młodzież z Armenii, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Naddniestrza, Osetii, Rosji, Turkmenistanu i Ukrainy. W większości przypadków uczniowie tej szkoły zdają polską maturę a później wybierają polskie uczelnie. Uczniowie mogą realizować swoje pasje w zoragnizowanych klubach. Są tam klub literacki, plastyczny, teatralny, filozoficzny, muzyczny, sportowy i filmowy.

W tym roku polskie władze nie przyznały dotacji dla Liceum Polonijnego a to skutkuje tym, że wszelkie koszty muszą ponieść rodziny uczniów. Wyżywienie i ubezpieczenie kosztuje 600 złotych, co dla wielu rodzin jest kwotą nie do udźwignięcia.

Stąd akcja ludzi dobrej woli „Zaadoptuj Wschodniaka”. Każdy z nas może zdecydować się na symboliczną „adopcję”, która będzie w rzeczywistości pokryciem kosztów edukacji naszych młodych, głodnych wiedzy rodaków. Nasze władze po raz kolejny pokazują swoje antynarodowe oblicze. Odcinają się od tych, którzy pomimo życia na obczyźnie wciąż w sercu mają Polskę. Dokładają im problemów pomimo już i tak dramatycznej sytuacji. Przeczytałem gdzieś komentarz: „A skąd państwo ma na to brać?” Odpowiadam: A choćby ograniczając swoje wydatki na cygara, ciuchy, koniaki i nagie panie w klubach go go. Mogliby też nie zatrudniać swoich ciotek, wujków i znajomych na absurdalnych stanowiskach jak pełnomocnik ds. ruchu rowerowego. Dla tej bezideowej i bezrefleksyjnej masy jaką jest PO jednak cygara i przemieszczanie się po Polsce samolotami jest ważniejsze niż pomoc rodakom na obczyźnie.

 

AKCJA “ADOPTUJ WSCHODNIAKA”

Każdy, kto włącza się w tę Akcję, zapewnia utrzymanie ucznia Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego KLASYK.

Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne w Warszawie — prowadzone przezFundację Międzynarodowy Instytut Edukacji — uczy utalentowaną polską młodzież ze Wschodu, która niemal w 100 proc. zdaje polską maturę i dostaje się na studia w naszym kraju.

Od 1 września rodzice uczniów – rodacy z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Mołdawii, Naddniestrza, Osetii, Rosji i Ukrainy – muszą pokryć koszty wyżywienia i ubezpieczenia (600 zł miesięcznie), gdyż szkoła nie otrzymała w tym roku dodatkowego wsparcia budżetowego.

Większość z nich znalazła się w dramatycznej sytuacji. Ta kwota to równowartość kilku ich pensji. Nie udźwigną tego ciężaru bez naszej pomocy.

Udziel jej, umożliwiając Polakom ze Wschodu naukę i wychowanie w ojczyźnie przodków. Nie licz na państwo, dbaj o nie sam!

Włącz się w akcję „Zaadoptuj Wschodniaka”, wpłacając dowolną sumę na konto: 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790.