wikimedia.org
wikimedia.org

Dziś rząd podjął rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym, z których najważniejsza dotyczy rezygnacji z pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Wg autorów zmian, nowe przepisy mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów oraz przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę. Marzena Rudnicka z Centrum im. Adama Smitha studzi emocje i twierdzi, że inwestorzy w dalszym ciągu będą musieli brać pod uwagę obecne przepisy.

Projekt powstał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Rzecznik tego resortu wyjaśnił, że dzięki zmianom wystarczy jedynie zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

Osoba, która będzie chciała wybudować dom, nie będzie musiała składać wniosku. Wystarczy, że złoży odpowiednie zawiadomienie. Nie trzeba będzie dołączać do tego zawiadomienia zgód związanych z dostępnością mediów. Będzie to można zrobić w trakcie realizacji inwestycji.

– powiedział Robert Stankiewicz, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projektowana nowela zakłada zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do domów jednorodzinnych, „których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Zgodnie z projektem obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę zostanie zastąpiony zgłoszeniem wraz z projektem budowlanym. Istotne jest także to, że projekt musi być zgodny z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego i normami prawa budowlanego. Starosta ma 30 dni na wniesienie ew. sprzeciwu.

Nie może dochodzić do sytuacji, że decydujemy się na samowolę, a gmina będzie miała potem z tym problem.

Kolejne uproszczenie ma dotyczyć formalności związanych z projektem budowlanym. Nowe przepisy zakładają, że nie będzie trzeba do niego dołączać oświadczenia o zapewnieniu energii, wody, ciepła, warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, odbioru ścieków etc. Ponadto zniesiony zostanie także obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu przystąpienia do robót budowlanych.

Rozszerzono także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Teraz będą do niego należeć m.in. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe (hangary, chłodnie, wiaty oraz budynki kolejowe), stacje obsługi pojazdów oraz garaże (do pięciu stanowisk).

Eksperci uważają, że zmiany mogą pomóc w zaoszczędzeniu czasu i formalności. Natomiast Marzena Rudnicka z Centrum im. Adama Smitha zauważa, że wprowadzone zmiany są spójne z obowiązującymi przepisami budowlanymi więc inwestorzy nadal będą musieli je mieć na uwadze.

Jest szansa, że nowelizacja wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Źródło: bankier.pl