Wicepremier Jarosław Gowin czuwa nad pracami ws. Konstytucji dla Nauki. Swoje postulaty zgłasza również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro chce, by do ustawy szykowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodać zapis uniemożliwiający pracę na uczelniach pracownikom i współpracownikom organów bezpieczeństwa PRL.

Projektowane przepisy umożliwiają, by w dalszym ciągu na uczelni wyższej były zatrudniane osoby powiązane z reżimem komunistycznym. Nie ulega wątpliwości, że zmiana takiego stanu rzeczy winna stanowić priorytet reformy ze względu na szczególną rolę przypisaną nauczycielowi akademickiemu – pisze w dokumencie skierowanym do MNiSW wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Portal rp.pl sugeruje, że resort kierowany przez Jarosława Gowina rozważa zaostrzenie przepisów w tej sprawie, ale nie w tak szerokim zakresie jak proponuje to ministerstwo sprawiedliwości. Projektowana ustawa rozszerza m.in. krąg osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń lustracyjnych, o wszystkich tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska na uczelni. Byłym funkcjonariuszom i współpracownikom bezpieki nie będzie mógł być też nadawany tytuł profesora.